logo-big-1

Komitet Organizacyny


Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
Kierownik Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM

Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, prof. SUM
Przewodnicząca Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. med. Karol Kamiński
Przewodniczący-Elekt Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski
Poprzedni Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr med. Roman Topór-Mądry
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologicznego

Prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. med. Grzegorz Kopeć
Były Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr med. Daniel Śliż
Sekretarz Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr hab. med. Krzysztof Chlebus
I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Marek Klocek
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, IK UJ CM

Dr hab. med. Magdalena Kozela
Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, IZP UJ CM

Prof. dr hab. med. Aldona Kubica
Katedra Promocji Zdrowia, UMK

Dr med. Klaudia Pacia
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Prof. dr hab. med. Piotr Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Dr med. Jerzy Piwoński
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia,
Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

Dr med. Agnieszka Sarnecka
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Prof. dr hab. med. Andrzej Wysokiński
Katedra i Klinika Kardiologii, UM

Dr Wiktoria Niegowska
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Dr Marcelina Barszczewska
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Dr Patryk Gryszkiewicz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznychh i Gerontokardiologii, CMKP

Dr Jakub Starownik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Dr Julia Szydlik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, CMKP

Organizatorzy


Sekcja Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Szkoła Zdrowia Publicznego,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Firma Iwentarium

IX BIEG DLA SERCA!

Zapraszamy do udziału
w IX edycji Biegu dla Serca!

run